REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

...

Члановима Планинарско-смучарског клуба „Авала“

На основу члана 23. Статута ПСК „Авала“ и одлуке Управног одбора сазивам:

РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ

ПСК „АВАЛА“

За скупштину се предлаже следећи

Д Н Е В Н И      Р Е Д

1. Избор радних тела Скупштине

- радно председништво

- записничар и два оверача записника

- верификациона комисија

2. Извештај верификационе комисије

3. Извештај о раду клуба

- председника

- Управног одбора

- комисија и секција

4. Извештај Надзорног одбора

5. Извештај Већа части

6. Програм рада ПСК „Авала“ за 2014. годину

7. Усвајање извештаја и програма

8. Разно

Скупштина ће се одржати 9. марта (недеља) 2014. године у камин сали планинарског дома „Чарапићев брест“ на Авали са почетком у 17.00 сати.

Молимо да чланови клуба дођу на редовну годишњу скупштину са чланском књижицом и плаћеном чланарином за 2013. и 2014. годину.

Београд, 17. фебруар 2014.                                                

Председник ПСК „Авала“

Слободан Гочманац с.р.