Život sa prirodom - planinarsko ekološki kamp

„Град Београд – Секретаријат за спорт и омладину, допринео је у значајној мери реализацији  програма обезбеђивањем неопходних средстава за финансирање“.

poster avala kamp sajt

DNEVNA SATNICA PROGRAMA

dnevna satnica leto 2015 sajt

„Град Београд – Секретаријат за спорт и омладину, допринео је у значајној мери реализацији  програма обезбеђивањем неопходних средстава за финансирање“.

 

 

 

MAJSKI SPORTSKI DAN 30. i 31. maj 2015.

(poziv pdf)

Planinarski savez Srbije, Planinarski savez Beograda i PSK „Avala“ pozivaju vas na

M A J S K I    S P O R T S K I   D A N

Okolina Avale i planinarski dom „Čarapićev brest“

30. i 31. maja 2015. / subota i nedelјa

P R O G R A M

A. Planinarsko orijentaciono takmičenje  za ligu PS Srbije (drugo kolo) i Prvenstvo Beograda (prvo kolo)

B. Planinski biciklizam „Otvoreno prvenstvo Avale“

V. Planinsko trčanje; „Otvoreno prvenstvo Avale“

G. Orijentiring trening takmičenje

D. Planinarska pešačka tura

Đ. Turnir u malom fudbalu (plakat pdf)

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA 2015.

Članovima Planinarsko-smučarskog kluba „Avala“

Na osnovu člana 23. Statuta PSK „Avala“ i odluke Upravnog odbora sazivam:

REDOVNU GODIŠNјU SKUPŠTINU PSK „AVALA“

Za skupštinu se predlaže sledeći

D N E V N I       R E D

1. Izbor radnih tela Skupštine

- radno predsedništvo

- zapisničar i dva overača zapisnika

- verifikaciona komisija

2. Izveštaj verifikacione komisije

3. Izveštaj o radu kluba

- predsednika

- Upravnog odbora

- komisija i sekcija

4. Izveštaj Nadzornog odbora

5. Izveštaj Veća časti

6. Program rada PSK „Avala“ za 2015. godinu

7. Usvajanje izveštaja i programa

8. Davanje saglasnosti za potpisivanje ugovora o zajedničkoj izgradnji poslovno-uslužnog objekta – planinarskog doma na Kopaoniku

9. Razno

Skupština će se održati 4. aprila (subota) 2015. godine u kamin sali planinarskog doma „Čarapićev brest“ na Avali sa početkom u 17.00 sati.

Molimo da članovi kluba dođu na redovnu godišnju skupštinu sa članskom knjižicom i plaćenom članarinom za 2014. i 2015. godinu.

Posle Skupštine biće organizovano drugarsko veče po ceni od 1 000 dinara, što obuhvata večeru i piće. Članovi Kluba koji žele da učestvuju u druženju, treba da se prijave kancelariji Kluba do 2. aprila 2015. (prijave telefonom 3860064 ili mejlom na Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli )

Beograd, 24. mart 2015.

Predsednik PSK „Avala“

Slobodan Gočmanac s.r.